PeS, Účetnictví

Podnikatelsko-ekonomické Služby

Účetnictví

Naše účetní zpracovávjí účetní doklady podle platných zákonů, zvyklostí a metodik v daném oboru klienta na našem vlastním vybavení, nebo dochází v dohodnýtých termínech k zákazníkovi a účetní agendu vedou s využitím vybavení zákazníka. Naše účetní se orientují v několika informačních systémech.

Rutinní činnosti:

  • Kontrola dokladů před zavedením do účetní evidence - kontroluje se potvrzení věcné správnosti a daňové náležitosti
  • Zaevidování dokladu v účetní evidenci
  • Označení dokladu účetním zápisem (košilkou)
  • Archivace dokladu

Daňové výkaznictví

  • Příprava souborů pro elektronické podání přiznání DPH datovou schránkou nebo podání přiznání DPH v Elektronické podatelně Ministerstva financí (ADISEPO)
Placeholder  Image
Placeholder  Image
  • Příprava souborů pro elektronické podání přiznání Daně z příjmů osob datovou schránkou nebo podání přiznání Daně z příjmů osob v Elektronické podatelně Ministerstva financí (ADISEPO)

Příprava dalších daní (z nemovitostí, silniční)

Péče o klienty

Našim klientům poskytujeme poradenskou linku v oblasti účetnictví a daní. Pomáháme s tvorbou obchodních smluv, aby odpovídaly pletné daňové legislativě a přitom nebyly pro našeho klienta nevýhodné. Sledujeme průběžně legislativní změny a upozorňujeme klienta na ty, které se jej týkají, nebo by mohly.

Placeholder  Image
[Úvod] [Ekonomika] [Účetnictví] [Daň. evidence] [Mzdy] [Daně] [Správa nem.] [IS QI] [Kontakt]