Přehled modulů IS QI

Podnikatelsko-ekonomické Služby

Přehled modulů a funkcí IS QI

Z prodejního hlediska je IS QI rozčleněn do modulů a ty ještě detailněji do jednotlivých Obchodních jednotek. Prodejní jednotkou v případě IS QI není celý modul, ale zákazník dostává pouze ty funkce, které skutečně využije. Tím jednak ušetří za funkce, které by v rámci nákupu celého modulu musel zaplatit, aniž by je nevyužil, jednak má později možnost doplňovat implementovanou funkčnost o další funkce podle rozvoje a zaměření společnosti.
Je možné provádět i změny implementované funkčnosti kdykoliv během používání IS QI záměnou obchodních jednotek a dokonce i dynamicky měnit počet používaných funkcí i licencí podle aktuálních potřeb jak směrem vzhůru, tak i směrem dolů.

Informační systém QI je v současnosti rozdělen na více než 300 obchodních jednotek tematicky sdružených do 7 skupin - modulů. Většina z nich funguje samostatně a nemusí být nutně součástí robustního celku. Vybíráte si jen to, co skutečně potřebujete.
Dle Vašich potřeb lze systém za plného provozu doplňovat (nebo snižovat) o další funkcionality a vytvořit tak optimální systém, který bude respektovat vývoj Vaší firmy.
QI tak může mít podobu mikroaplikace ale i komplexního řešení.
 

Moduly informačního systému QI - QI
[Úvod] [Ekonomika] [Daně] [Správa nem.] [IS QI] [QI informace] [Přehled modulů] [Kontakt]