PeS, Ekonomické služby

Podnikatelsko-ekonomické Služby

Ekonomické služby

Služby v oblasti ekonomiky jsou naší nosnou činností. Zákaldem jsou účetní služby, tj. vedení účetní nebo daňové evidence, účetní poradenství a ve spolupráci s externími spolupracovníky daňové poradenství a audit.

Účetnictví, dříve “Podvojné účetnictví” i daňovou evidenci, dříve “Jednoduché účetnictví” zpracováváme podle dohody a potřeb klienta buď na vlastním vybavení a ve vlastních prostorách, nebo naši zaměstnanci docházejí v dohodnutých termínech ke klientovi a využívají prostředky a vybavení
klienta.

V poslední době začíná být v oblibě i forma tzv. vzdáleného přístupu, kdy se naše účetní pomocí datových linek připojují z našeho pracoviště k informačnímu systému klienta

Placeholder  Image
[Úvod] [Ekonomika] [Účetnictví] [Daň. evidence] [Mzdy] [Daně] [Správa nem.] [IS QI] [Kontakt]