Daňové poradenství

Podnikatelsko-ekonomické Služby

Daňové poradenství

Služby daňových poradců
Soustavně spolupracujeme s několika daňovými poradci, kteří průběžně školí naše účetní a informují nás s předstihem o připravovaných změnách.

Pro naše klienty je podpora da|ňového poradce výhedná z mnoha pohledů:

  1. Jedině daňový poradce přebírá zodpovědnost za správné vypracovaní přiznání k dani (jakékoliv)
  2. Daňový poradce může odložit termín podání daňového přiznání k dani z příjmu osob do
    30.6.
[Úvod] [Ekonomika] [Daně] [Daň. poradenství] [Správa nem.] [IS QI] [Kontakt]