PeS - Daně

Podnikatelsko-ekonomické Služby

Přehled zpracovávaných Daní

Standardně vypracováváme tato daňová přiznání:

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů právnických i fyzických osob
  • Daň ze závislé činnosti
  • Srážková daň
  • Daň silniční
  • Daň darovací
  • Daň z nemovitosti

Daň z přidané hodnoty

Od 1.1.2014 platí pro většinu podnikajících subjektů povinnost podávat daňová přiznání elektronicky. Proto připravujeme přiznání k DPH v elektronické formě včetně

Placeholder  Image

případné “přenesené povinnosti. Provádíme též kontrolu daňové důvěryhodnosti obchodních partnerů našich klientů.

Ostatní daně
Stejně jako přiznání k DPH od 1.1.2014 připravujeme i ostaní podání (přiznání k daním) v elektronické podobě tak, aby je bylo možno podat buď přes datovou schránku, nebo přes Elektronickou podatelnu Ministerstva financí - finanční správy.

Podání daní
Pro klienta vždy připravíme jak soubor v předepsaném formátu pro podání elektronickou formou, tak tištěný opis, aby klient byl před podáním obeznámen s obsahem přiznání.

V případě, že nás klient zmocní k jednání s finančním úřadem, obdrží před podáním tištěný opis přiznání k připomínkování a následně sami zajistíme podání.

[Úvod] [Ekonomika] [Daně] [Daň. poradenství] [Správa nem.] [IS QI] [Kontakt]